Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

MÙA XUÂN TRONG ANH.

136/ MÙA XUÂN TRONG ANH.
(lời cuối cho em).

Em mãi là mùa xuân 
Trên cánh hoa chùm lá
Em là sương long lanh
Trong tim anh ngày tháng

Mùa xuân anh dỗ dành
Cánh hoa xinh tươi mãi

Ấp ủ trong lòng anh
Mang dành theo năm tháng

Hạt nước mắt long lanh
Ngấn nhanh trong khoé mắt
Bốn mùa vắng bình minh
Màu tình còn đâu nữa?

Em là sương ban mai
Cho tháng ngày đong mãi
Ánh những hạt nắng rày
Vương trên cánh hoa xinh

Anh nguyện luôn giữ gìn

Tim em mãi bên mình
Cho mùa xuân đừng vỡ 
Làm lỡ cánh hoa tươi...
Vân Sơn ev.